Kern 8 - 12

Knijpkaarten begrijpend lezen

Mini loco: -ng, -nk, -ch

Ganzenbord kern 8: -ng/-nk, samengestelde woorden